Czym jest druk 3D i jakie ma zastosowanie?

Dla większości ludzi druk 3D to nowość. Tymczasem pierwszą technikę drukowania przestrzennego opracował w 1984r. Chuck Hull. 2 lata później została opatentowana jako stereolitografia. Początkowo wydruki 3D wykorzystywane były tylko jako metoda szybkiego prototypowania; używano jej do budowania form oraz prototypów. Dzisiejsza technologia addytywna pozwala na wytwarzanie elementów o dowolnym kształcie i zastosowaniu. Produkcja w technologii przyrostowej jest bezstratna, co przekłada się na oszczędności. Drukowanie generatywne jest coraz powszechniejsze, znajdując zastosowanie już niemal w każdej gałęzi przemysłu. Za pomocą drukarki 3D można drukować niemal wszystko. A jedyne czego potrzebujemy to urządzenie do drukowania warstwowego, trójwymiarowy model komputerowy, program do obróbki modelu oraz surowiec do druku. Samo drukowanie polega na nanoszeniu kolejnych warstw materiału, według projektu.

Gdzie stosuje się wydruki 3D?

Drukowanie przestrzenne daje niemal nieograniczone możliwości. Pozwala drukować nawet bardzo skomplikowane kształty, dlatego zakres zastosowania jest bardzo szeroki. Za pomocą tej zaawansowanej technologii wytwarza się części do maszyn i urządzeń, a także różne podzespoły i elementy w motoryzacji. Druk 3D wspiera również architekturę, umożliwiając wydruk makiet budynków czy budowli, ale również wyposażenia wnętrz. Breloki, pendrive’y oraz inne małe przedmioty również zawdzięczamy tej innowacyjnej technologii.

Druk 3D w medycynie

Prawdziwą rewolucję druk 3D wywołał w medycynie. Za pomocą drukarek przestrzennych z powodzeniem można drukować nieskomplikowane protezy, organy wewnętrzne takie jak serce czy nerki, implanty czaszki, a nawet uszy i kości. Technologia generatywna może przynieść przełom w dziedzinie leczenia uszkodzeń w wyniku poparzeń. Drukowanie skóry jest obecnie w fazie badań. Natomiast na produkcję pierwszych tabletek uzyskano już zgodę. Powstały także egzoszkielety dla osób z porażeniami kończyn, pozwalające na samodzielne poruszanie się. Kto wie, być może w niedługim czasie części zamienne dla ludzi będą powszechnie dostępne?