Jakie korzyści niesie za sobą accounting outsourcing?

Accounting outsourcing, czyli, innymi słowy zlecanie zadań z zakresu księgowości zewnętrznym firmom, stał się w ostatnich latach niezwykle popularny. Ta nowoczesna obsługa księgowa pozwala przenieść część obowiązków do podmiotów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Fachowcy wypełniają za nas obowiązki z obszaru rachunkowości, a my możemy całkowicie skupić się na rozwoju naszego przedsiębiorstwa. To jedna z wielu zalet tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Statystyki jasno wskazują, że na oddelegowanie prowadzenia księgowości do niezależnych jednostek zdecydowała się znaczna część spółek w Polsce.

Jakie usługi obejmuje accounting outsourcing?

Zewnętrznym podmiotom możemy zlecić czuwanie nad niemal każdą kwestią z zakresu księgowości. Accounting outsourcing obejmuje swoim zakresem takie aspekty, jak prowadzenie ksiąg handlowych według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, księgowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, np. wyciągów bankowych czy faktur sprzedaży, obliczanie podatku VAT i CIT, składanie deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego, przygotowanie i dostarczanie sprawozdań finansowych, reprezentowanie przedsiębiorstwa w razie kontroli skarbowej, raportowanie na potrzeby rachunkowości zarządczej, a także przygotowanie lisy płac. Jeżeli zachodzi taka konieczność, możemy skorzystać z pełnego zakresu usług takiej zewnętrznej firmy lub zlecić jej tylko najbardziej czasochłonne czynności księgowe.

Dla kogo accounting outsourcing będzie najlepszym rozwiązaniem?

Najwięcej korzyści accounting outsourcing przyniesie tym przedsiębiorstwom, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg handlowych, nawet jeśli stanowią małą, lokalną spółkę. Oczywiście skorzystać z tej opcji mogą również gigantyczne korporacje, które w ten sposób odciążą swój budżet, gdyż nie będą musiały organizować własnego wydziału księgowości. Ograniczą w ten sposób koszty wynagrodzeń dla pracowników, zakupy systemów księgowych czy ich ewentualnych napraw.