Media

Dzisiejszym światem bez wątpienia w dużej mierze rządzą media. Telewizja, radio czy prasa to tylko niektóre ze źródeł informacji wśród społeczeństwa. Jest to jeden z powodów, dla którego wielkie przedsiębiorstwa i firmy skupiają się na media relations. Celem skupienia się na dobrych kontaktach z mediami jest możliwość utrzymania dobrej komunikacji danej organizacji z danym środowiskiem społecznym.

Media relations jest pewnego rodzaju marketingiem, ponieważ ma zaspokajać potrzeby społeczeństwa i jednocześnie przynosić zyski dla danej firmy. Warto zauważyć, że marketing w sporcie, telewizji czy internecie znacząco się różni ze względu na potrzeby klientów. To proces, który na podstawie rzetelnych badań i oceny rynku planuje działania prowadzące do zaspokojenia potrzeb danej grupy odbiorców. W chwili obecnej wiele firm decyduje się na działania marketingowe i media relations w języku obcym. Angielski dla biznesu jest w tym momencie fundamentem współpracy ze społeczeństwem na całym świecie, a co za tym idzie niesie wiele korzyści i zysków.